samarbeidsprosjekt 

Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk Teater Trupp står bak Kyläpeli. Halti kvenkultursenter er formell eier av verdiskapningsprosjektet med tittelen "Kyläpeli - bærekraftig verdiskapning med utgangspunkt i kvensk kultur", mens ITU Kvensk Teater Trupp er ansvarlig for å produsere forestillingen Mun Kultani. 

I tillegg er Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage/Forskningsdagene og Nord-Troms museum samarbeidsparter, og bidrar med egeninnsats og egenfinansiering i prosjektet. Prosjektleder og produsent er Inger Birkelund fra kulturbedriften ihana! as.

FINANSIERING

Verdiskapningsprosjektet finansieres av Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune. I tillegg deltar alle samarbeidspartene med egenfinansiering og egeninnsats.

Forestillingen Mun Kultani støttes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Halti kvenkultursenter, HATS/Troms Fylkeskommune, VO-middelordningen, og Den kulturelle skolesekken i Troms.

Vi har også søkt private aktører om finansiering, informasjon legges ut etterhvert.

FRIVILLIGE

Et spel ville aldri vært mulig uten mange frivillige medarbeidere og amatørskuespillere! Vi har summert opp timene fra 2018, og da viste det seg at de rundt 60 frivillige barn og voksne bidro med nesten 850 000 kr i verdiskapning - når vi regnet deres hender, hoder og hjerter om i kroner og ører. De er våre helter!

BILDER

Fotograf Angelika Goldmann har foreviget urframføringen av Kyläpeli 2017 og 2018. Her finner du noen av bildene: BILDEGALLERI 2017 og BILDEGALLERI 2018