samarbeidsprosjekt 

Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk Teater Trupp står bak Kyläpeli. Halti kvenkultursenter er formell eier av verdiskapningsprosjektet med tittelen "Kyläpeli - bærekraftig verdiskapning med utgangspunkt i kvensk kultur", mens ITU Kvensk Teater Trupp er ansvarlig for å produsere forestillingen Mun Kultani. 

I tillegg er Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage/Forskningsdagene og Nord-Troms museum samarbeidsparter, og bidrar med egeninnsats og egenfinansiering i prosjektet. Prosjektleder og produsent er Inger Birkelund fra kulturbedriften ihana! as.

FINANSIERING

Verdiskapningsprosjektet finansieres av Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune. I tillegg deltar alle samarbeidspartene med egenfinansiering og egeninnsats.

Forestillingen Mun Kultani støttes av HATS, Teateralliansen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Svenska Konstnärsnämden

SPONSORER

Kostnadene med gjennomføring av spelet er store - og billettene ville blitt svært dyre om vi ikke fikk hjelp! Bedrifters om støtter Kyläpeli 2018 er: ihana! as, Kultnett AS og Ymber AS.

FRIVILLIGE

Et spel ville aldri vært mulig uten mange frivillige medarbeidere og amatørskuespillere! Vi har summert opp timene fra 2017, og da viste det seg at de rundt 60 frivillige barn og voksne bidro med nesten 1 million i verdiskapning - når vi regnet deres hender, hoder og hjerter om i kroner og ører. De er våre helter!

BILDER

Fotograf Angelika Goldmann har foreviget urframføringen av Kyläpeli 2017. Her finner du noen av bildene: BILDEGALLERI 2017